Δωρεάν μεταφορικά ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για αγορές άνω των 60€

No products in the cart.

No products in the cart.

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα εμπορίας www.nefer.shop μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην επιχείρηση «Τσικούρη Ε – Βλασερού Ο και ΣΙΑ Ο.Ε», με έδρα το Δήμο Ηλιούπολης, ΑΦΜ: 800555032, Δ.Ο.Υ: Ηλιούπολης, email:[email protected] και αριθμό ΓΕΜΗ: 129118203000, η οποία για τις ανάγκες της παρούσας χάριν συντομίας θα καλείται εφεξής εταιρία.

Μέσω της ιστοσελίδας έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που πωλεί η εταιρία και να προβείτε, εάν το επιθυμείτε σε εξ’ αποστάσεως αγορά των προϊόντων αυτών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της, όπως αυτά ειδικότερα παρουσιάζονται στην παρούσα . Οι παρόντες Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου και αγοράς των προϊόντων/ υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας (εφεξής οι «Όροι Χρήσης και Συναλλαγών» ή οι «Όροι Χρήσης»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησής σας στο Δικτυακό της τόπο και χρήσης αυτού και του ηλεκτρονικού της καταστήματος και διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό της κατάστημα. Ρητώς συμφωνείται ότι η διατήρηση εκ μέρους της εταιρίας της ιστοσελίδας www.nefer.shop δεν αποτελεί πρόταση για κατάρτιση σύμβασης πώλησης με τον εκάστοτε χρήστη. Σχετικά με την περιήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα αλλά και την εξ’ αποστάσεως αγορά προϊόντων μέσω αυτής, αναγνωρίζετε ότι συντελούνται, σύμφωνα με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις. όπως αυτοί προκύπτουν από τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας, τους όρους πώλησης, οι οποίοι προβλέπονται κατωτέρω στο οικείο κεφάλαιο αλλά και την κείμενη νομοθεσία.  Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια τόσο στο Δικτυακό τόπο της εταιριας όσο και στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτό. Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγησή σας σε αυτό ή η αγορά προϊόντων της εταιρίας, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών.

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου από εσάς και οποιαδήποτε συναλλαγή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

Για τις ανάγκες της παρούσας θα καλείστε ο χρήστης (μέλος ή μη της παρούσας σελίδας).

2. Τρόπος χρήσης της ιστοσελίδας

α. Ο χρήστης της ιστοσελίδας καλείται πριν την περιήγηση του σε αυτήν να διαβάσει και να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που διέπουν τη χρήση της, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για αυτόν και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, όπως έχουν διατυπωθεί από την εταιρία. Ρητώς συμφωνείται ότι η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία υποστεί αυτή, ο χρήστης ή οποιασδήποτε τρίτος λόγω μη προσήκουσας τήρησης των όρων χρήσης της ιστοσελίδας από το χρήστη.

β. Ο χρήστης ο οποίος θα προβεί σε αγορά προϊόντων/υπηρεσιών μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, υπόσχεται και αποδέχεται ότι πληροί τις κατά Νόμο προϋποθέσεις για τη σύναψη της σύμβασης και ότι είναι ενήλικος.

γ. Η εταιρία παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας να εγγραφεί, εάν το επιθυμεί ως μέλος της (εγγεγραμμένος χρήστης-μέλος) δηλώνοντας ορισμένα στοιχεία και ειδικότερα όνομα, επώνυμο, email, κωδικό πρόσβασης, ενώ ταυτόχρονα θα του ζητηθεί η επαλήθευση του κωδικού του. Με τη δημιουργία εκ μέρους του χρήστη λογαριασμού εγγεγραμμένου χρήστη – μέλους ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να λαμβάνει ενημερωτικά e-mails σχετικά με τις τιμές των προϊόντων/υπηρεσιών της εταιρίας, νέα προϊόντα, προσφορές κ.λπ.

3. Υπερσύνδεσμοι – Σύνδεσμοι

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους ή συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους, που δεν ανήκουν στην εταιρία. Η εταιρία ρητώς δηλώνει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη και για το περιεχόμενο των ως άνω διαδικτυακών τόπων, οι οποίοι διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης τους οποίους ο χρήστης οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά, πριν περιηγηθεί σε οποιονδήποτε από αυτούς.

4. Τροποποιήσεις

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους παρόντες Όρους Χρήσης, εντός των πλαισίων της νομιμότητος και ο χρήστης αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό στην εταιρία.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα περαιτέρω να τροποποιήσει ή/και καταργήσει το σύνολο ή τμήμα όλων των περιεχομένων της ιστοσελίδας (ενδεικτικά κειμένων, εικόνων, περιγραφών προϊόντων κ.λπ.) χωρίς προειδοποίηση, όπως και να περιορίσει την πρόσβαση σε μέρη ή στο σύνολο της παρούσας ιστοσελίδας. Η χρήση του ιστότοπου μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

5. Αποποίηση ευθύνης

Η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη έναντι του χρήστη αν για οποιοδήποτε λόγο η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε δεδομένη χρονική στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Η ΕΤΑΙΡΊΑ επισημαίνει, ότι ενδέχεται η ιστοσελίδα να εμφανίσει τεχνικά σφάλματα με άμεσο αποτέλεσμα στον τρόπο παρουσίασης των περιεχομένων σε αυτή θεμάτων (ενδεικτικά των φωτογραφιών, τιμών, κείμενων κ.λπ.) για λόγους που δεν έχει ευθύνη και δεσμεύεται ότι θα καταβάλει προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση αυτών.

6. Κατοχή δικαιωμάτων

Όλο το περιεχόμενο, τα λογότυπα και τα λογισμικά της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρίας ή τρίτων προσώπων συμβατικά συνδεόμενων με την εταιρία. Το περιεχόμενο της σελίδας διατίθεται στο χρήστη μόνο για προσωπική χρήση και σε καμία περίπτωση για δημόσια ή εμπορική. Ρητώς η εταιρία δηλώνει ότι ο χρήστης μπορεί  να  αποθηκεύσει, να εκτυπώσει και να εμφανίσει το περιεχόμενο που παρέχεται από την παρούσα ιστοσελίδα αποκλειστικά και μόνο για προσωπική του χρήση. Δεν επιτρέπεται ο χρήστης να δημοσιεύσει, να χειριστεί, να διανείμει ή με άλλο τρόπο να αναπαράγει, σε οποιαδήποτε μορφή οτιδήποτε εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα. Επιπλέον, δεν μπορεί να τροποποιεί ή να δημιουργεί παράγωγα έργα που βασίζονται σε οποιοδήποτε λογισμικό ή τα συνοδευτικά έγγραφα, που παρέχονται από την  ιστοσελίδα www.nefer.shop.

Καμία άδεια ή συγκατάθεση δεν χορηγείται για να μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει τα σήματα της εταιρίας με οποιοδήποτε τρόπο, και συμφωνεί να μην χρησιμοποιήσει αυτά τα σήματα που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε παρόμοια σύμβολα. Ρητώς συμφωνείται ότι ο χρήστης δεν θα χρησιμοποιήσει το όνομα ή το διαδικτυακό τόπο της εταιρίας με τρόπο που δύναται να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη στην εταιρία ή σε τρίτο, για την αποκατάσταση των οποίων θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο χρήστης.

7. Αποθήκευση – Εκτύπωση όρων

Ο χρήστης για την ασφάλεια των συναλλαγών του έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει το σύνολο των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

8. Δυνατότητα επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε απορία ή παράπονο από την εφαρμογή του συνόλου των περιεχομένων στην παρούσα ιστοσελίδα όρων χρήσης, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με email στο [email protected] ή με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 2109914115.

9. Τήρηση απορρήτου

α. Η εταιρία ρητώς εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας όλων των δεδομένων του χρήστη, συμμορφούμενη προς την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η εταιρία για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιεί και διαρκώς αναβαθμίζει τα υποσυστήματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη και προσήκουσα λειτουργία του συστήματος. Ενδεικτικώς αναφέρονται τα κάτωθι: σύστημα αντιγράφων ασφαλείας, προστασίας, προστασίας κατά των ιών, προστασίας κατά των κακόβουλων ενεργειών κ.τ.λ.

β. Η εταιρία επιπλέον τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας για την ασφαλή πρόσβαση από τον εκάστοτε χρήστη στο λογαριασμό εγγεγραμμένου – χρήστη μέλους, που ενδεχομένως έχει δημιουργήσει, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό στοιχ. 2γ.

Ωστόσο, με τη δημιουργία του λογαριασμού ο ΧΡΗΣΤΗΣ υπόσχεται ότι θα τηρήσει και από την πλευρά του όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να παραμείνουν απόρρητα τα στοιχεία του λογαριασμού του. Η εταιρία δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή ζημίας προκύψει από την μη τήρηση των προσήκοντων κανόνων ασφαλείας εκ μέρους του χρήστη και για το λόγο αυτό ο εκάστοτε χρήστης οφείλει, μετά στην ολοκλήρωση της όποιας επικοινωνίας μέσω του λογαριασμού του, να προβαίνει σε ασφαλή έξοδο από το λογαριασμό (αποσύνδεση) και να διαφυλάττει τη μη δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων του λογαριασμού του σε οποιοδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση απώλειας ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησης του μυστικού κωδικού πρόσβασης σε τρίτο πρόσωπο, ο χρήστης οφείλει άμεσα να ενημερώσει σχετικά την εταιρία στο email: [email protected].

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

I. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα Δικτυακό τόπο είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά της εταιρίας, είτε στα παρεχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες από το ηλεκτρονικό της κατάστημα. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα, τεχνικά και άλλα, μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα και μεγέθη των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί ρητώς επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ποσοτήτων και μεγεθών των προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση τους να πραγματοποιείται μέσα σε 48 ώρες από την στιγμή της τροποποίησης τους.

II. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Η Εγγραφή

Η εγγραφή σας ως Μέλος είναι προαιρετική προκειμένου να διενεργήσετε μια αγορά από το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η διαδικασία εγγραφής είναι γρήγορη και απλή: Αφού εισάγετε κάποιο προϊόν/υπηρεσία στο καλάθι και επιλέξετε να συνεχίσετε στο ταμείο, το σύστημα θα σας καθοδηγήσει αυτόματα να εγγραφείτε ως νέο Μέλος, εφόσον το επιθυμείτε. Με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών σας στοιχείων [ενδεικτικά όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό της τρέχουσας κύριας κατοικίας ή έδρας, τηλέφωνο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) και σε περίπτωση εταιρείας η επωνυμία, διεύθυνση, επάγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΥ] και την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών, σας αποστέλλουμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην υποδειχθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, αφού επιβεβαιώσετε την παραλαβή και ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες, γίνεστε Μέλος της ιστοσελίδας μας και σας ενεργοποιούμε τον προσωπικό σας Λογαριασμό Μέλους. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Φέρετε εσείς την ευθύνη για τα στοιχεία που μας χορηγείτε και η εταιρία βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις σας αναφορικά με τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία και χορηγείτε οικειοθελώς. Τα προσωπικά σας στοιχεία που μας χορηγείτε κατά την εγγραφή σας ως Μέλος, η εταιρία μας τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό (α) της δημιουργίας Λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα μας μέσω της οποίας μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας, το ιστορικό των συναλλαγών σας κτλ., (β) της επικοινωνίας μας μαζί σας αναφορικά με τις μεταξύ μας συναλλαγές (πχ. για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία σας, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική μας συναλλαγή)  και (γ) για την αποστολή σε εσάς στα στοιχεία που μας χορηγήσατε ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρίας μας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους, εφόσον έχει επιλεγεί από εσάς η εν λόγω εντολή. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας.

2. Ο Λογαριασμός σας

Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή σας ως Μέλος πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως Μέλος, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, το Μέλος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία τον ιστότοπο,  ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή. Με την εγγραφή σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του www.nefer.shop τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα. Έχετε τη δυνατότητα να άρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή μέλους με την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση [email protected]. Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, ή μπορείτε επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων σας, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από το www.nefer.shop, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email σε εμάς. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία σας διατηρούνται από την εταιρία μας μόνο για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένο Μέλος του www.nefer.shop. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από την εταιρία.

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της ιστοσελίδας, είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών και η εγγραφή σας δηλώνει την πλήρη συγκατάθεσή σας.

Γ. ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Γ1. ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

1. Δυνατότητα αγοράς μέσω διαδικτύου

Μέσω της ιστοσελίδας μας με απλά και κατανοητά βήματα ο χρήστης μπορεί να παραγγείλει και να ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξ αποστάσεως διαδικτυακής πώλησης των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών της εταιρίας. Για να προβεί σε αγορά ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει με βάση τον αναλυτικά και σαφώς υποδεικνυόμενο τρόπο, ο οποίος περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες τις οποίες επιθυμεί να αγοράσει. Για την πραγματοποίηση της αγοράς, ο χρήστης μπορεί να την πραγματοποιήσει είτε ως απλός επισκέπτης, είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης /μέλος.

2. Ενημέρωση χρήστη

Ο χρήστης πριν την πραγματοποίηση της παραγγελίας του είναι χρήσιμο να ενημερωθεί λεπτομερειακά για τα βασικά στοιχεία και όρους της σύμβασης πώλησης των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών, οι οποίες κάθε φορά προσφέρονται προς ενημέρωσή του στο οικείο στάδιο-πεδίο πριν την πραγματοποίηση της αγοράς.

3. Νομικό πλαίσιο αγοράς μέσω διαδικτύου

Οι περιλαμβανόμενοι στο παρόν κεφάλαιο «οροι πωλησης» διέπουν παράλληλα και ταυτόχρονα με το σύνολο των όρων χρήσης της ιστοσελίδας και την κείμενη νομοθεσία τις αγορές προϊόντων ή/και των υπηρεσιών μέσω διαδικτύου του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

O χρήστης αναγνωρίζει ότι, πριν την αγορά, ανέγνωσε το σύνολο των ανωτέρω όρων και αποδέχεται το περιεχόμενο τους.

4. Χαρακτηριστικά προϊόντων ή/και των υπηρεσιών

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προς πώληση προϊόντων ή/και των υπηρεσιών εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα στον οικείο κατά περίπτωση πεδίο. Ενδέχεται για λόγους τεχνικούς που αφορούν στην ιστοσελίδα, το πρόγραμμα περιήγησης ή λόγω εισόδου στην ιστοσελίδα μέσω κινητού τηλεφώνου να υπάρξει μερική αναντιστοιχία μεταξύ του προβαλλόμενου προϊόντος με το πραγματικό όπως π.χ. στην περίπτωση διαφοροποιήσεων στις αποτυπώσεις των χρωμάτων των προϊόντων. Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις.

5. Διαδικασία παραγγελίας

α. Για την πραγματοποίηση της αγοράς προϊόντων ή/και των υπηρεσιών, πρέπει να ακολουθήσετε τα κάτωθι βήματα:

 1. Επιλέγετε ένα τμήμα της ιστοσελίδας και κατόπιν το είδος του προϊόντος.
 2. Δείτε το προϊόν/τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν ή την περιγραφή των υπηρεσιών. Στην περιγραφή μπορείτε να δείτε χρήσιμες πληροφορίες όπως η σύνθεση, ο κωδικός αναφοράς, η τιμή ή λεπτομέρειες επί των όρων της προσφερόμενης υπηρεσίας, όπως επίσης τα διαθέσιμα μεγέθη/σχέδια και χρώματα.
 3. Επιλέξτε μια υπηρεσία ή ένα προϊόν, την ποσότητα και το χρώμα – εφόσον το προϊόν που επιλέξατε διατίθεται σε περισσότερα χρώματα/σχέδια – και προσθέστε το είδος στο καλάθι. Ύστερα μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να συνεχίσετε τις αγορές ή να ολοκληρώσετε την παραγγελία.
 4. Αν θέλετε να συνεχίσετε τις αγορές, επαναλάβετε τη διαδικασία. Διαφορετικά, αν θέλετε να ολοκληρώσετε την παραγγελία, μπορείτε να συνεχίσετε είτε δημιουργώντας ηλεκτρονικό λογαριασμό είτε πραγματοποιώντας γρήγορη παραγγελία χωρίς να κάνετε εγγραφή.
 5. Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής: Viva Payments, Paypal, Αντικαταβολή ή Τραπεζική Κατάθεση σε λογαριασμό μας.
 6. Αναγνώστε προσεκτικά την επιβεβαίωση παραγγελίας.
 7. Κάντε επιλογή (κλικ) του εικονιδίου περί αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων, τους οποίους πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχθείτε πριν την επιλογή του εικονιδίου «πληρωμή».

β. Είναι αυτονόητο ότι, πριν ολοκληρώσει την παραγγελία του, ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει ή να διαφοροποιήσει στοιχεία της παραγγελίας του (ποσότητα ή είδος προϊόντος/υπηρεσίας). Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία επισημαίνει στο χρήστη να προβαίνει πριν την επιλογή του εικονιδίου «πληρωμή» σε λεπτομερή έλεγχο των στοιχείων της παραγγελίας.

γ. Όταν ο χρήστης τελικά προβεί σε μια παραγγελία, θα λάβει άμεσα την επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την οποία θα επιβεβαιώνεται η παραλαβή της παραγγελίας από την εταιρία. Σημειώνεται ότι η παραλαβή εκ μέρους του χρήστη δεν σημαίνει ότι η παραγγελία έγινε αποδεκτή από την πλευρά της εταιρίας και ότι έχει συναφθεί η σύμβαση της πώλησης του παραγγελθέντος προϊόντος.

δ. Στην συνέχεια, θα σταλεί στο χρήστη επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η παραγγελία απεστάλη και ότι έχει ληφθεί το αίτημα για την αγορά τoυ προϊόντος/υπηρεσίας. Σε περίπτωση αγοράς προϊόντος, στην ως άνω επιβεβαίωση θα αναγράφεται ο κωδικός αποστολής της συνεργαζόμενης εταιρίας ταχυμεταφορών, προκειμένου ο χρήστης να μπορεί να εντοπίσει που βρίσκονται τα παραγγελθέντα προϊόντα. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, με την αποστολή του δεύτερου e- mail εκ μέρους της εταιρίας θεωρείται ότι έχει συναφθεί η σύμβαση της πώλησης για την υπηρεσία ή/και για τα περιοριστικώς αναφερόμενα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην αποσταλείσα παραγγελία. Σε περίπτωση που τυχόν έχει καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό για προϊόν/υπηρεσία που δεν περιλαμβάνεται στην αποσταλείσα παραγγελία ή στην περίπτωση που ο χρήστης δεν λάβει δεύτερο e-mail επιβεβαίωσης αποστολής, θα επιστραφεί στο χρήστη το ποσό αυτό.

6. Ορθή δήλωση στοιχείων χρήστη

Όλα τα στοιχεία, τα οποία δηλώνει ο χρήστης κατά την παραγγελία του πρέπει είναι αληθή και ακριβή. Προς αποφυγή εκ παραδρομής λαθών θεωρείται σκόπιμο ο χρήστης να προβεί σε έλεγχο όλων των στοιχείων της παραγγελίας του πριν την ολοκλήρωσή της.

7. Τιμές – αποθέματα

Το κόστος των προϊόντων μπορεί να μεταβάλλεται. Η εταιρία δηλώνει ότι όλες οι τιμές που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα υπόκεινται ακολούθως σε αυτές τις αλλαγές, για τις οποίες ο χρήστης θα ενημερώνεται προσηκόντως. Περαιτέρω, τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες της εταιρίας διατίθενται με την επιφύλαξη διαθεσιμότητας αποθεμάτων, για την οποία ο χρήστης θα ενημερωθεί προσηκόντως.

8. Δικαίωμα μη αποδοχής της παραγγελίας

Η εταιρία αν και έχει καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε τόσο τα χαρακτηριστικά όσο και οι τιμές των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών να είναι ακριβή, διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών, τα οποία εκ παραδρομής φέρουν λανθασμένα χαρακτηριστικά ή τιμή π.χ. λόγω γραφικής παραδρομής ή λόγω τεχνικών σφαλμάτων στη λειτουργία της σελίδας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Η εταιρία διατηρεί το ίδιο δικαίωμα σε περίπτωση παραγγελίας με πολύ υψηλό τίμημα καθώς και το δικαίωμα να επικοινωνήσει με το χρήστη.

Η εταιρία επιπλέον δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να μη αποδεχθεί παραγγελία από πρόσωπο που δεν έχει παραλάβει και πληρώσει με αντικαταβολή παραγγελθέντα προϊόντα χωρίς αιτιολογία κατ΄ επανάληψη στο παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με το χρήστη προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη της ολοκλήρωσης της εκάστοτε παραγγελίας. Επιπλέον, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα κατά τη απόλυτη κρίση της να επικοινωνήσει ειδικά στην περίπτωση προσώπου που δεν έχει παραλάβει, έχοντας επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή, παραγγελθέντα προϊόντα χωρίς αιτιολογία κατ΄ επανάληψη στο παρελθόν, καθώς και να ζητήσει στην περίπτωση αυτή την εξόφληση του τιμήματος και οποιασδήποτε δαπάνης με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

9. Τρόποι πληρωμής

α. Viva Payments. Ο χρήστης που πραγματοποιεί αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας έχει δυνατότητα να πληρώσει μέσω Viva Payments.

Για τους ειδικότερους όρους χρήσης της Viva Payments, όπως αυτοί έχουν οριστεί από την Viva Payments, η εταιρία συνιστά στον καταναλωτή να τους αναγνώσει πριν επιλέξει να πληρώσει κάνοντας χρήση αυτού του τρόπου πληρωμής των παραγγελθέντων προϊόντων ή/και των υπηρεσιών.

α. Paypal. Ο χρήστης που πραγματοποιεί αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας έχει δυνατότητα να πληρώσει μέσω paypal.

Για τους ειδικότερους όρους χρήσης της paypal, όπως αυτοί έχουν οριστεί από την paypal, η εταιρία συνιστά στον καταναλωτή να τους αναγνώσει πριν επιλέξει να πληρώσει κάνοντας χρήση αυτού του τρόπου πληρωμής των παραγγελθέντων προϊόντων ή/και των υπηρεσιών.

β. Αντικαταβολή. Περαιτέρω ο χρήστης έχει δυνατότητα να πληρώσει με αντικαταβολή (για προϊόντα που θα παραδοθούν εντός Ελλάδος). Στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή ο χρήστης θα καταβάλλει το χρηματικό ποσό στον εκπρόσωπο της εταιρίας ταχυμεταφορών, με την οποία συνεργάζεται η εταιρία. Για το τίμημα της παραγγελίας και τυχόν έξοδα αποστολής της παραγγελίας, τα οποία είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στον ως άνω εκπρόσωπο, ο χρήστης θα έχει με σαφήνεια και λεπτομερώς ενημερωθεί πριν την πραγματοποίηση της αγοράς από την πλευρά του.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν τροποποιηθεί κατά την μεταφορά.

γ.Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να πληρώσει με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες Visa, MasterCard, Maestro, American Express. Η πληρωμή on-line μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται μέσω του συστήματος ασφαλείας της τράπεζας Πειραιώς που εξασφαλίζει την κωδικοποίηση (encrypting) των τραπεζικών σας στοιχείων κατά την μετάδοσή τους στο δίκτυο.

δ. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Ο Χρήστης καταθέτει το χρηματικό ποσό στον παρακάτω διαθέσιμο λογαριασμό της εταιρίας.

Τράπεζα Εθνική
Αριθμός Λογαριασμού:
69544010932
IBAN Λογαριασμού: GR6801106950000069544010932
Δικαιούχος: Τσικούρη Ε – Βλασερού Ο και ΣΙΑ Ο.Ε.

Τράπεζα Eurobank

Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0320.24.0200893982

IBAN Λογαριασμού: GR1202603200000240200893982

Δικαιούχος: Τσικούρη Ε – Βλασερού Ο και ΣΙΑ Ο.Ε.

Απαραίτητο είναι στο καταθετήριο της τράπεζας να αναγράψει ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμό του καθώς και τον κωδικό παραγγελίας.

Αφού ο χρήστης κάνει την κατάθεση θα χρειαστεί να στείλει το αποδεικτικό κατάθεσης

 • με email στη διεύθυνση: [email protected] ή
 • Τηλεφωνικά στο 2109914115.

* Oι παραγγελίες που έχουν πληρωθεί μέσω τραπέζης αποστέλλονται μετά την πληρωμή τους.

** Κατάθεση ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό σε ειδικά προβλεπόμενες περιπτώσεις, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας, κατόπιν επικοινωνίας με τον χρήστη και εφόσον τούτο επιλεγεί από την Εταιρία, όπως π.χ. στην ως άνω περίπτωση προσώπου, που δεν έχει παραλάβει, έχοντας επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή, παραγγελθέντα προϊόντα χωρίς αιτιολογία κατ΄ επανάληψη στο παρελθόν.

10. Αποστολή και Παράδοση

α. Για αποστολή και παράδοση παραγγελιών εντός Ελλάδος

αα. Χρόνος παράδοσης.

Η εταιρία θα παραδώσει στο χρήστη τα προϊόντα στην διεύθυνση, που έχει δηλώσει μέσω της συνεργαζόμενης εταιρίας ταχυμεταφορών εντός 3-10 ημερών από την ημέρα λήψης του δεύτερου επιβεβαιωτικού email.

β. Δεν γίνεται αποστολή και παράδοση παραγγελιών εκτός Ελλάδος

ββ. Κόστος αποστολής.

 1. η εταιρία αναλαμβάνει την δαπάνη αποστολής για αγορές αξίας άνω των 60 €, ενώ για όλες τις άλλες περιπτώσεις ο χρήστης θα ενημερωθεί ευκρινώς και σαφώς από την εταιρία για τα έξοδα αποστολής πριν προβεί σε παραγγελία των προϊόντων.

γ. Η εταιρία δηλώνει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για παραγγελίες που εστάλησαν χωρίς υπαιτιότητά της σε λανθασμένη διεύθυνση.

11. Αρχείο παραγγελιών

Η εταιρία ενημερώνει ότι τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των εκάστοτε παραγγελιών, στο οποίο ο χρήστης δύναται να έχει πρόσβαση.

12. Δικαιώματα χρήστη

Ρητώς συμφωνείται ότι ο χρήστης έχει δικαίωμα αντικατάστασης του προϊόντος ή επιστροφής των χρημάτων κ.λπ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί πώλησης των άρθρων 534 επ. Α.Κ, τηρούμενων όλων των σχετικών κανόνων σε περίπτωση ύπαρξης ελαττωματικού προϊόντος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, εφόσον τούτο διαπιστωθεί μετά βεβαίως και από έλεγχο του επιστραφέντος προϊόντος από την εταιρία. Απαραίτητη προϋπόθεση μεταξύ άλλων αποτελεί η προσκόμιση του παραστατικού πώλησης και των αγαθών στην αρχική τους συσκευασία.

13. Αποθήκευση – Εκτύπωση όρων πώλησης

Ο χρήστης για την ασφάλεια των συναλλαγών του έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει το σύνολο των όρων πώλησης.

Γ2. ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Ι. Υπαναχώρηση από την αγορά

1. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο χρήστης που θα προβεί σε εξ αποστάσεως αγορά προϊόντων ή/και των υπηρεσιών της εταιρίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος έχει, τηρουμένης της σχετικής νομοθεσίας, δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά και να επιστρέψει το προϊόν ή τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που αγόρασε, σύμφωνα με την περιγραφόμενη στο παρόν κεφάλαιο (I) διαδικασία, με την εξαίρεση των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία (πχ. συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων, την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα κτλ.).

2. Προθεσμία άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης

Ο χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά στην οποία προέβη χωρίς να αναφέρει τους λόγους του εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ήμερα που ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο που έχει υποδειχθεί από αυτόν αποκτήσει τη φυσική κατοχή του προϊόντος ή από την ημέρα σύναψης της σύμβασης για υπηρεσίες ψηφιακού περιεχομένου.

3. Τρόπος άσκησης δικαιώματος

Στην ως άνω υπαναχώρηση ο χρήστης δύναται να προβεί εφόσον ενημερώσει εντός της ανωτέρω προθεσμίας την εταιρία, είτε χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα δήλωση υπαναχώρησης από την αγορά υπό τον τίτλο «Φόρμα Αλλαγής – Αντικατάστασης Προϊόντος. Υπαναχώρηση.» (το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει ή εκτυπώσει κάνοντας κλικ εδώ), είτε συμπληρώνοντας το ως άνω έντυπο, αντίγραφο του οποίου θα λάβει μαζί με τη συσκευασία του προϊόντος που θα παραγγείλει, και στέλνοντας το στην εταιρία, είτε κάνοντας οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση με την οποία εκδηλώνει την σαφή του βούληση να υπαναχωρήσει από την αγορά. Ειδικά στην περίπτωση αποστολής ηλεκτρονικά της δήλωσης υπαναχώρησης, ο χρήστης θα λάβει άμεσα επιβεβαίωση παραλαβής αυτής της υπαναχώρησης.

4. Ευθύνη χρήστη

Ο χρήστης φέρει την ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό, που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

5. Υποχρεώσεις χρήστη

α. Ο χρήστης έχει υποχρέωση να επιστρέψει τα αγαθά/υπηρεσίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ανακοίνωσε στην εταιρία, σύμφωνα με τα ανωτέρω την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η ως άνω προθεσμία τηρείται εάν ο χρήστης στείλει πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.

β. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε ο χρήστης, μαζί με τη συσκευασία. Περαιτέρω, για να γίνει αποδεκτή η υπαναχώρηση δεν θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις από τα προϊόντα (οι ετικέτες) και είναι αναγκαίο να επιστραφεί το παραστατικό πώλησης.

γ. Στην περίπτωση επιστροφής χρημάτων με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη, ο χρήστης υποχρεούται να σημειώσει στη δήλωση υπαναχώρησης τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού, στον οποίο η εταιρία θα επιστρέψει τα χρήματα.

6. Υποχρεώσεις εταιρίας

α. Η εταιρία θα επιστρέψει κάθε δαπάνη που έλαβε από τον χρήστη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του χρήστης να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η επιστροφή των χρημάτων από την πλευρά της εταιρίας θα γίνει με την χρήση των ιδίων μέσων πληρωμής, που ο χρήστης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή.

β. Η εταιρία μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος των προϊόντων μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο χρήστης να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

γ. Ειδικώς για την περίπτωση επιστροφής χρημάτων για προϊόντα, για τα οποία έχει επιλεγεί ως τρόπος πληρωμής η αντικαταβολή, η επιστροφή των χρημάτων στον χρήστη θα γίνεται με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη.

7. Κόστος και μέθοδος επιστροφής

Ο χρήστης επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των προϊόντων που επιστρέφει, κάνοντας χρήση εταιρίας ταχυμεταφορών της επιλογής του. Στις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει πιθανότητα να επιβληθούν έξοδα εκτελωνισμού.

8. Εξαιρέσεις από δικαίωμα υπαναχώρησης

Ρητώς συμφωνείται, ότι ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση στην περίπτωση κατά την οποία έχει αγοράσει προϊόν από το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα απαραίτητα προστατευτικά και οι ετικέτες του, καθώς επίσης και σε περίπτωση που έχει αλλοιωθεί ουσιωδώς η μορφή/σύστασή του. Επιπλέον, δεν προβλέπεται δικαίωμα υπαναχώρησης για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία (βλ. ανωτέρω).

ΙΙ. Αίτημα αλλαγής (αντικατάστασης προϊόντος)
 1. 1. Ρητώς συμφωνείται, ότι η εταιρία θα κάνει δεκτά αιτήματα αντικατάστασης προϊόντων μόνο για λόγους που αφορούν προϊόν, το οποίο έχει υποστεί βλάβη κατά την μεταφορά ή έχει λήξει,και πάντα με την επιφύλαξη διαθεσιμότητας αποθεμάτων εντός χρονικού διαστήματος δεκατεσσάρων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την εταιρία, για την κατάσταση του προϊόντος, την ίδια ημέρα της παραλαβής.

α. Ο χρήστης στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει και να αποστείλει στο e-mail [email protected] το αίτημα αλλαγής (αντικατάστασης προϊόντος), σημειώνοντας τους κωδικούς των προϊόντων που επιθυμεί να αλλάξει καθώς και το χρώμα ή/και το μέγεθος ή έτερο χαρακτηριστικό της αρεσκείας του. Εντός 48 ωρών θα λάβει e-mail για το εάν έγινε δεκτό το αίτημα του. Ο χρήστης αναλαμβάνει στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής των προϊόντων προς την εταιρία, τα οποία αποστέλλει μαζί με το παραστατικό πληρωμής και η εταιρία επιστρέφει το νέο προϊόν στον χρήστη με δικά της έξοδα μέσω της συνεργαζόμενης με αυτήν εταιρίας ταχυμεταφορών.

β. Η εταιρία παρέχει στο χρήστη το δικαίωμα να προβεί σε αντικατάσταση των προϊόντων που αγόρασε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος για λόγους που αφορούν προϊόν, το οποίο έχει υποστεί βλάβη κατά την μεταφορά ή έχει λήξει. Η αλλαγή μπορεί να γίνει όχι μόνο μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αλλά και σε φυσικά καταστήματα, εφόσον ο αντίστοιχος κωδικός προϊόντων είναι διαθέσιμος στο εκάστοτε φυσικό κατάστημα. Σε κάθε περίπτωση όμως ο χρήστης υποχρεούται να προσκομίζει την απόδειξη λιανικής πώλησης στο κατάστημα στο οποίο μεταβαίνει. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία συστήνει στον χρήστη πριν μεταβεί στο κατάστημα για αντικατάσταση να επικοινωνεί με την εταιρία και το αντίστοιχο κατάστημα προκείμενου να ελεγχθεί η διαθεσιμότητα των προϊόντων.

 1. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην κατάσταση την οποία τα παρέλαβε ο χρήστης και με τη συσκευασία. Περαιτέρω για να γίνει αποδεκτή η αντικατάσταση δεν θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις (οι ετικέτες) και είναι αναγκαίο να επιστραφεί το παραστατικό πώλησης.

 

 1. Εξαιρέσεις: Ρητώς συμφωνείται, ότι ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση στην περίπτωση κατά την οποία έχει αγοράσει προϊόν από το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα απαραίτητα προστατευτικά  και οι ετικέτες του, καθώς επίσης και σε περίπτωση που έχει αλλοιωθεί ουσιωδώς η μορφή/σύστασή του.
 1. Ρητώς συμφωνείται, ότι ο χρήστης που επιθυμεί να αντικαταστήσει τα προϊόντα που αγόρασε μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου με κάποιο ή κάποια άλλα προϊόντα για λόγους που δεν αφορούν προϊόν, το οποίο έχει υποστεί βλάβη κατά την μεταφορά ή έχει λήξει και πάντα με την επιφύλαξη διαθεσιμότητας αποθεμάτων, θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία υπαναχώρησης από την αγορά (όπως ανωτέρω περιγράφεται) που έχει πραγματοποιήσει, να επιστρέψει το προϊόν σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω στην οικεία παράγραφο (υποχρεώσεις χρήστη) και ακολούθως θα προβεί σε μια νέα αγορά.
ΙΙΙ. Αντικατάσταση λόγω υπάρξεως πραγματικού ελαττώματος προϊόντος ή λόγω έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος.
 1. 1. Ρητώς συμφωνείται ότι ο χρήστης έχει δικαίωμα αντικατάστασης των προϊόντων ή επιστροφής των χρημάτων του κ.λπ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί πώλησης των άρθρων 534 επ. Α.Κ, τηρούμενων όλων των σχετικών κανόνων σε περίπτωση ύπαρξης ελαττωματικού προϊόντος ή λόγω έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας του, εφόσον τούτο διαπιστωθεί μετά και από έλεγχο του επιστραφέντος προϊόντος από την εταιρία, όπως ήδη ανωτέρω έχει αναφερθεί υπό στοιχ. Δ1.12. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων, η οποία θα γίνεται μέσω της συνεργαζόμενης με την εταιρία εταιρία ταχυμεταφορών, βαρύνουν την εταιρία.
 2. Και στην περίπτωση αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην κατάσταση την οποία τα παρέλαβε ο χρήστης και με τη συσκευασία. Περαιτέρω για να γίνει αποδεκτή η αντικατάσταση δεν θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις (οι ετικέτες) και είναι αναγκαίο να επιστραφεί το παραστατικό πώλησης.

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων γίνεται μόνο εγγράφως και έτσι μόνο αποδεικνύεται.

Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν εντός των πλαισίων που ορίζουν οι σχετικές κατά νόμο διατάξεις. Οποιοσδήποτε όρος καταστεί αντίθετος με την ισχύουσα νομοθεσία παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Ρητώς συμφωνείται ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή του συνόλου των παρόντων όρων χρήσης αλλά και ειδικότερα των όρων πώλησης, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών.

Back to top
Nefer Shop

Αναζήτηση Προϊόντων

Αναζητήστε εύκολα και γρήγορα για να βρείτε το προϊόν που σας ταιρίαζει!
Ακολουθήστε μας